Zahraniční dobrovoľníci u nás

ANNA LILLIANA DEMIRAJ,
Nemecko (september 2017 – september 2018)

Ahojte, volám sa Anna a budem na Slovensku, v organizácií VIAC dobrovoľníčkou do septembra 2018. Pre Európsku dobrovoľnícku službu som sa rozhodla kvôli všetkým novým zážitkom, ktoré môžem získať a aj kvôli všetkým novým ľuďom, ktorých spoznám. Teším sa na to. Pochádzam z Nemecka, z mesta Leipzig a počas môjho pobytu na Slovensku by som chcela veľa cestovať po Slovensku. Rada spoznávam nových ľudí a rada spoznám aj vás, potrebujem tu priateľov.

Sľubujem, že som veľmi zábavná

Domáca dobrovoľnícka služba