Naši dobrovoľníci vo svete

Svetové dni mládeže, Poľsko,
júl 2016, Krakov

30 dobrovoľníkov: Jakub Bebjak, Júlia Bedrichová, Dominika Brezoňáková, Erika Cániková, Matúš Čierny, Ivana Fedorová, Dominika Gluchová, Veronika Guberová, Mária Hlávková, Katarína Janceková, Juraj Kasarda, Erika Kľúčiková, Dominika Komárová, Mária Kubicová, Dorota Kubovicsová, Laura Kucková, Erika Kutľáková, Martin Matfiak, Gabriela Matfiaková, Dominika Ondreková, Miriam Orolínová, Veronika Angela Pokojná, Eva Rypáková, Jana Solčianska, Kristína Šešerová, Katarína Škuláňová, Lenka Škuláňová, Zuzana Špacírová, Zuzana Štureková, Katarína Uherová.

Tento projekt bol zameraný na to, aby poskytol mladým ľuďom možnosť cestovať, stať sa dobrovoľníkom, zažiť skúsenosť európskej mobility, zažiť medzinárodnú atmosféru a kresťanské hodnoty v praxi prostredníctvom navštívenia Svetových dní mládeže v Krakove 2016. Projektu sa zúčastnila skupina 30 motivovaných a aktívnych dobrovoľníkov, z celého Slovenska. Rozhodli sme sa koordinovať takýto projekt z mnohých dôvodov, predovšetkým kvôli Svetovým dňom mládeže, ktoré sa uskutočnili pomerne blízko k nášmu regiónu. Pre mladých ľudí, ktorí sa ich zúčastnili to bola aj veľká motivácia zúčastniť sa na ďalšej európskej mobilite, stať sa dobrovoľníkom v miestnej komunite alebo v zahraničí, taktiež kvôli podobnosti medzi našim a poľským jazykom a kultúrou. Krátkodobá EDS je pre mladých ľudí, ktorí ešte neboli v zahraničí, prijateľnejšia.

Mária: Do Krakova som išla s malou dušičkou ako dobrovoľníčka. Pár dní pred príchodom do Krakova som sa dozvedela, že na akom odbore budem zaradená. V Krakove sme boli 2 týždne, kde prvý týždeň sme tam boli len dobrovoľníci. Veľmi sa mi páčili tance, ktoré sme tancovali všetci dobrovoľníci v jeden deň a koľko mladých ľudí verí v Boha. Ako prichádzali účastníci, tak sa Krakov pomaly zaplňoval a cestovanie bolo už nepríjemnejšie, pretože sme sa tlačili v spojoch alebo bola odstavená premávka, aby sa ľudia mohli dostať na stretnutie s pápežom. Dobrovoľníctvo v Krakove bolo zaujímavé v tom, že som spoznala množstvo veriacich ľudí z rôznych národov, precvičila si jazyk, cítila sa trošku užitočná (hoci niekedy mi to prišlo skôr ako dovolenka), prežila som rôzne situácie, kde som sa musela vedieť vynájsť, pochodila sme takmer celý Krakov, prežila som niekoľko nocí s množstvom báb v jednej hale...

Domáca dobrovoľnícka služba