Naši dobrovoľníci vo svete

KLAUDIA Zelinková, Bulharsko,
skautský tábor Shumen, august 2017

Volám sa Klaudia Zelinková, som zo Štiavničky, mám 18 rokov a študujem na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Do Európskej dobrovoľníckej služby som sa rozhodla zapojiť, pretože som chcela efektívne využiť prázdniny a vyskúšať niečo nové.

Mesiac v Bulharsku bol pre mňa veľmi dobrým a obohacujúcim časom. Spoznala som novú krajinu, nových ľudí, priučila som sa mnohým užitočným zručnostiam a samozrejme som sa upevnila aj v niečom, čo som už vedela. Vyskúšala som si aj trochu iný spôsob života, keďže sme boli v skautskom tábore uprostred lesa. Priučilo ma to samostatnosti, ktorá sa mi v živote určite zíde. Tiež som sa zdokonalila v angličtine a slovnú zásobu som si rozšírila aj o bulharské výrazy a slová. Domov som si priniesla veľa zážitkov z rôznych dobrodružstiev, ktoré sme zažili a spomienky na úžasných a dobrosrdečných ľudí, s ktorými som sa stretla a ktorí mi aj za taký krátky čas prirástli k srdcu.

Keď to celkovo zhrniem, táto EDS bola pre mňa veľmi užitočnou skúsenosťou do života a neľutujem, že som sa jej zúčastnila. Ak by sa mi v budúcnosti naskytla možnosť zúčastniť sa dlhodobej EDS, využila by som ju. Určite odporúčam EDS všetkým, ktorí chcú zažiť dobrodružstvo a novú životnú skúsenosť, nebudete ľutovať. :)

Domáca dobrovoľnícka služba