Naši dobrovoľníci vo svete

ADAM Šoch, Bulharsko,
skautský tábor Shumen, august 2017

Volám sa Adam Šoch a som z Oravy. Teda konkrétne z mesta Dolný Kubín. Nedávno som sa stal dospelým, plnohodnotným členom spoločnosti, keď som oslávil svoje 18. narodeniny. Študujem na 8-ročnom gymnáziu Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne. EVS vnímam ako príležitosť pre mladých spoznať nielen cudziu krajinu, jej kultúru, zvyky či obyvateľov, ale hlavne spoznať seba samého. Keď som dostal takúto ponuku, neváhal som ani sekundu a o niekoľko mesiacov som sa ocitol v Bulharsku. Všetko sa zmenilo- prostredie, ľudia, jazyk, podmienky. Meniace sa okolie spojené s animátorskou prácou v skautskom kempe sa podpísalo aj na zmene spôsobu akým vnímam svet. Bolo to niečo nové, svojím spôsobom záhadné a nepredvídateľné, každý deň ponúkal niečo nečakané. Boli dni, keď sme pripravovali aktivity pre účastníkov kempu, boli dni keď sme čas trávili s dobrovoľníkmi z iných krajín a boli aj dni, keď sme náš voľný čas trávili cestovaním po krajine. EVS predstavuje skvelú možnosť ako prakticky zadarmo nadobudnete obrovské bohatstvo ukryté v zážitkoch a skúsenostiach. :)

Domáca dobrovoľnícka služba