Naši dobrovoľníci vo svete

MATÚŠ Janidžár, Bulharsko,
skautský tábor Shumen, august 2017

Volám sa Matúš, mám 18 rokov a bývam v Dolnom Kubíne. Aktuálne navštevujem štvrtý ročník Obchodnej akadémie, ktorý je zároveň mojim posledným na škole. O organizácii V.I. A.C. a Európskej dobrovoľníckej službe som sa dozvedel počas jednej školskej prednášky, keď nás prišli navštíviť s ich EDS dobrovoľníkmi a prezentovať, čo je to EDS. Prednáška a diskusia s dobrovoľníkmi ma oslovila ma! Povedal som si, prečo to nevyskúšať? Následne som dostal bližšie informácie ohľadom konkrétneho projektu - v Bulharsku. Ihneď som prejavil záujem. Ponuka bola pre mňa vyhovujúcou hlavne z časového hľadiska, takže nebolo nad čím veľmi rozmýšľať. Rozhodol som sa využiť príležitosť, vidieť niečo nové, skúsiť nové veci, spoznať nových ľudí...

S priebehom projektu som bol mimoriadne spokojný. Všetko prebehlo hladko, tak ako malo. Myslím, že sme nemali žiadne komplikácie. Taktiež ľudia boli skvelí, či už domáci alebo z iných národov. Vyzdvihol by som najmä ochotu ľudí, ktorí sa o nás v tábore starali... Moje rozhodnutie bolo správne! August 2017 považujem za skvelú skúsenosť, za ktorú som vďačný. Svoju účasť určite neľutujem!... Každému, kto zvažuje zúčastniť sa jedného z projektov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, rozhodne odporúčam, aby to skúsil. Nie je sa čoho báť! :)

Domáca dobrovoľnícka služba