Naši dobrovoľníci vo svete

DADA Fukasová, Anglicko,
február 2015 - júl 2015

Od februára sa nám rozrástol počet vycestovaných dobrovoľníkov, tentoraz o našu aktívnu dobrovoľníčku Dadku (Dagmara Fukasová), ktorá si to namierila do Anglicka. Pred odchodom sme ju však stihli ešte trochu „vyspovedať“...nech sa páči, tu je náš rozhovor:

Dadka, povedz nám o svojich doterajších zahraničných skúsenostiach...

Dadka: Dnes už čoraz viac mladých využíva príležitosti Európskej únie vycestovať za štúdiom či prácou za hranice svojho štátu. Túto možnosť som využila aj ja. Cez rôzne projekty som sa dostala aj na dlhší čas do Španielska, Poľska či Belgicka. Mohla som spoznávať iné kultúry, národné kuchyne, zvyky a pocítiť tú túžbu vrátiť sa znova domov. Porovnať životnú úroveň či vzdelávací systém vonku, ponadávať si na to, čo by sme mohli zmeniť u nás, ale určite aj hrdosť na to, čo na Slovensku ešte máme - a to najmä prírodu a šikovných a srdečných ľudí.

Prečo si sa znova rozhodla vycestovať? Čo je pre teba najväčšou motiváciou?
Dadka: Tentokrát je mojou motiváciou anglicky hovoriaca krajina, je v tom viacero dôvodov, prečo práve upršané Anglicko, ale zdokonalenie sa v jazyku je určite jeden z nich.

Opíš nám, pre aký projekt si sa rozhodla a čo bude tvojou náplňou?
Dadka: V malom mestečku Aylesbury (má 60. 000 obyvateľov :)) by som mala stráviť 6 mesiacov ako dobrovoľník v jednej organizácii, ktorá sa stará o duchovný rozvoj na školách v tomto meste a jeho okolí. Podľa opisu projektovej manažérky a vedúceho organizácie, s ktorými som viedla niekoľko rozhovorov pred podpísaním zmluvy, táto organizácia rozbehla úplne nový projekt, do ktorého som bola prizvaná.
Na tomto projekte pracuje tím mladých ľudí na čele s kňazom a medzi nimi je aj niekoľko dobrovoľníkov, ktorí sú tam cez projekt európskej dobrovoľníckej služby. V Aylesbury tam bude so mnou Beatrice z Nemecka, s ktorou sme už v kontakte a preberáme čo si nezabudnúť zbaliť do kufra, keď ide o Anglicko....určite veľa teplých ponožiek a dáždnik ;).Prečo dobrovoľníctvo a nie "seriózne" platená práca?
Dadka:Stále je pár ľudí v mojom okolí, ktorí sa čudujú, prečo vo svojom voľnom čase makám zadarmo, som stále viac vonku ako doma a beriem na seba ďalšiu zodpovednosť. Pýtajú sa ma, či z toho aspoň niečo mám, poprípade podotknú, že je to síce pekné čo robím, no oni by nerobili zadarmo, veď načo.
Moja odpoveď najčastejšie je, že sa na to nemôžu pozerať len takto jednostranne, pretože v dobrovoľníctve (aj keď je v konečnom dôsledku o nezištnosti a pomáhaní druhým), je schovaný aj kus práce na sebe a pre seba. No chce to v prvom rade vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
Pre ľudí, ktorí pracujú či študujú, je to možnosť odbehnúť od každodenného stereotypu, zostať aktívny, spoznávať stále nových a skvelých ľudí a popri tom robiť niečo zmysluplné s viditeľným výsledkom. Pre mňa osobne pri dnešnej vysokej nezamestnanosti sa zručnosti typu soft a hard skills nadobudnú len ťažko sediac doma pri knihe či počítači. Chce to postaviť sa pred ľudí či niekedy aj na pódium.
Zamestnávatelia (a to som si prešla zopár pracovnými pohovormi) často očakávajú mladých a flexibilných ľudí s dlhoročnou praxou, čo popri škole nie každý má možnosť nadobudnúť brigádami, ktoré majú ďaleko od rozvíjania vašej kreativity, kde jedinou motiváciou sú peniaze.
Vďaka dobrovoľníctvu mám možnosť realizovať svoje nápady, rozširovať si obzory, posilňovať sa vierou v ľudské dobro, učiť sa nové veci, pracovať a komunikovať s ľuďmi, zabávať sa, či riskovať a mnoho iného.

Čo by si chcela odkázať ostatným mladým?
Dadka:Asi už len toľko, že ako dobrovoľník nemusíš vypľuť dušu a zanedbávať svoju prácu, niekedy stačí len si nájsť hodinku pre to, aby si spestril život sebe a druhým v oblasti, ktorá ťa baví a ktorej veríš a mal si z toho dobrý pocit na duši :) a ak nechceš byť doma, tak kľudne aj za hranicou svojho mesta či štátu.

Domáca dobrovoľnícka služba