Naši dobrovoľníci vo svete

ZUZANA Compelová, Arménsko,Yerevan,
september 2017 - august 2018

Volám sa Zuzana Compelová, mám 25 rokov a tento rok (2017) som úspešne promovala v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Okrem štúdia na slovenských univerzitách som jeden semester strávila aj štúdiom poľského jazyka na poľskej univerzite. Počas svojho štúdia na univerzite som absolvovala stáž v Poľsku, Turecku a Taliansku, cez program Erasmus+.

Cestovanie, štúdium cudzích jazykov a kultúr sú pre mňa neodmysliteľnou súčasťou života. Počas posledných piatich rokov som sa venovala najmä týmto mojím záľubám. Po ukončení štúdia som sa rozhodla vycestovať na európsku dobrovoľnícku službu. Keďže dobrovoľníctvo zahŕňa všetko, čo je pre mňa podstatné plus niečo navyše, tak som vedela, že to bude to najlepšie čo môžem pre seba aj pre iných urobiť. Európske mestá som v posledných rokoch navštevovala pravidelne a Ázia patrila k plánom do budúcna. Práve preto dobrovoľníctvo, ktoré absolvujem počas nasledujúcich 12 mesiacoch bolo pre mňa veľkým potešením.

Arménsko, krajina plná potenciálu. Krajina, v ktorej strávim rok života. Rok dobrovoľníctva na Brusovej univerzite jazykov a spoločenských vied. Práca s miestnymi aj zahraničnými študentami, práca s jazykmi, vedenie jazykových krúžkov a podobné aktivity pre mladých v Arménsku, takto znie môj plán dobrovoľníctva. Práca, ktorá zahŕňa všetky moje obľúbené činnosti, a preto nepochybujem o tom, že táto Európska dobrovoľnícka služba splní všetky moje očakávania.

Domáca dobrovoľnícka služba