Naši dobrovoľníci vo svete

Mária Králová, Schumen-Varna, Bulharsko,
August 2017 - Január 2018

Ahojte, som Maja, mám 27 rokov a pochádzam z historickej obce na Spiši- z Markušoviec.

S pojmom EDS som sa prvýkrát stretla pred 2 rokmi, kedy som sa zúčastnila krátkodobej dobrovoľníckej služby v Taliansku, v meste Altamura.

Tentokrát som na dlhodobej EDS v Bulharsku. Projekt sa začal v skautskom tábore v Schumene, kde som sa realizovala predovšetkym fyzickou prácou- pomoc v kuchyni, úprava okolia tábora, ale aj pomoc pri organizovaní hier pre deti- skautov. Po mesačnej výpomoci v tábore som bola presťahovaná do 3. najväčšieho mesta v Bulharsku- Varny. Zúčastnila som sa rôznych udalostí- sústredenie skautských leadrov v blízkosti Ardy, neskôr 4-dňová turistika v Národnom parku pri Karlove, so striedavou účasťou prevažne na víkendových aktivitách pre skautov v Schumene a vo Varne. Momentálne pracujem v office skautskeho klubu "?????? ????", kde vyrábam(e) vianočné pohľadnice. Táto stránka projektu sa mi páči, keďže mám rada prírodu a kreatívnu prácu.

Dlhodobé dobrovoľníctvo vnímam ako prekonanie samej seba, nakoľko som so Slovenskom veľmi spätá. Ak môžem odporučiť každý, kto sa rozhoduje nad dlhodobou EDS, nech si poriadne zváži krajinu, ktorú si volí ako "druhý" domov, nech si zistí koľko dobrovoľníkov sa zúčastní daného projektu a či vaša ochota pomáhať prevýši aj podmienky, ktoré nemusia byť vždy veľmi priaznivé. Nech sa darí a nech sa vám vaša pomoc 2x vráti! ;)

Domáca dobrovoľnícka služba