Naši dobrovoľníci vo svete

MARTIN Buraľ, Macedónsko,
august 2015 - jún 2016

Volám sa Martin Buraľ. Mám 20 rokov. Bývam v najvýchodnejšom slovenskom meste, v Snine. K európskej dobrovoľníckej službe som sa dostal náhodou, keď som hľadal spôsob ako spoznávať nové krajiny bez veľkých finančných nákladov. Na EDS ma zaujalo to, že môžem spoznať novú krajinu, kultúru, tradície, jazyk, ľudí a k tomu získať pracovné skúsenosti a v neposlednom rade dobrý pocit vďaka možnosti pomôcť. V ponuke EDS bolo ešte pár ďalších krajín, no mňa najviac zaujalo Macedónsko. Macedónsko je krajina, ktorú som zatiaľ nenavštívil a pravdu povediac ani som o nej veľa nevedel. Moje rozhodnutie výrazne ovplyvnil fakt, že som sa len nedávno vrátil z Národného parku Prokletje, ktorý tvorí hranicu medzi Čiernou Horou a Kosovom, kde som ako dobrovoľník pomáhal čistiť turistické chodníky. Miestni ľudia boli veľmi priateľskí, vždy ochotní pomôcť, dobre naladení a usmievaví, napriek nie vždy ľahkému životu. Predpokladám, že v Macedónsku to bude podobné. Zaujala ma a láka tiež nádherná príroda na Balkáne. K prírode mám od detstva pozitívny vzťah, keďže moji rodičia pracujú v jednom zo slovenských národných parkov – v NP Poloniny. Od EDS očakávam nové skúsenosti, nové priateľstvá, poznatky, informácie, pracovné i jazykové znalosti, ktoré určite využijem v budúcnosti. S prácou s mládežou nemám zatiaľ veľa skúsenosti, preto je pre mňa táto cesta veľkou výzvou. Verím, že získané skúsenosti uplatním po návrate aj doma, kde chcem so svojimi kamarátmi vytvoriť organizáciu Mládež Matice slovenskej.Domáca dobrovoľnícka služba