Naši dobrovoľníci vo svete

MONIKA Sabolová, Nemecko,
január 2016 - december 2016

Ahojte! Volám sa Monika a pochádzam z malej dedinky z východného Slovenska (Prešovský kraj). Po ukončení štúdia v lete 2015 som najprv začala pracovať na Slovensku, no nebavilo ma sedieť každý deň v kancli a zarábať pre niekoho peniaze. Chcela som ísť inou cestou a to čo som si o EVS zistila, sa mi zdalo ako najlepšia cesta a prvý krok k zmene. Mojou motiváciou bolo zlepšiť sa v jazyku, keďže som sa posledné roky počas môjho štúdia a zahraničných stáží sústredila hlavne na angličtinu a dosť mi chýbal druhý jazyk. Rozhodla som sa pre Nemecko, pretože už som nejaké tie základy nemčiny mala a taktiež ma zaujímalo aká je práca s deťmi a s mládežou v Nemecku. Práca s deťmi nie je môj odbor, ale chcela som niečo úplne iné a koniec koncov nikdy nie je na škodu si svoje odbory rozšíriť :)

Momentálne pracujem vo voľnočasovom mládežníckom centre v regióne Munsterland (Severné Porýnie-Westfálsko) kde sa okrem iného snažíme našimi aktivitami, ktoré organizujeme spríjemniť deťom a mladým voľný čas po škole a najmä prázdniny. Naše centrá sú navštevované najviac tými, ktorí v živote nemali toľké šťastie. Mnohí z nich stratili rodičov alebo ich rodičia len tak nechali napospas “osudu“, žijú v náhradných rodinách alebo detských domovoch alebo ich rodičia nemohli s nimi prísť do Nemecka (napríklad utečenci zo Sýrie). Sú to deti, ktoré si toho zažili v svojom krátkom živote už mnoho a nemajú to ľahké. Voľnočasové mládežnícke centrum je pre nich miesto, kde môžu slobodne prísť, zahrať si s nami hry, porozprávať sa, zapojiť sa do rôznych kreatívnych akcií alebo workshopov a pod. Pre niektorých je to jednoducho miesto kde sa cítia bezpečne, pretože je tam osoba/osoby, ktoré sú im ochotné pomôcť, poradiť alebo nasmerovať a podporiť ich. To je zmysel práce, ktorú momentálne robím aj ja. Bolo pre mňa nesmierne ťažké ten zmysel nájsť, pretože som na začiatku nepoznala príbehy detí, ktoré k nám chodili. Teraz to už ale viem a viem prečo robíme to, čo robíme.

Vyštudovala som medzinárodný rozvoj a mojim snom je pracovať v neziskovke, resp. mimovládnej organizácií zaoberajúcej sa rozvojom, či už v sociálnej, vzdelávacej alebo inej sfére. EVS mi pomohla utvrdiť sa v tom, čo naozaj chcem a pomohla mi uvedomiť si, že aj v Európe a aj vo vyspelých krajinách ako je Nemecko, je obrovská potreba venovať sa rozvoju a chudobe a práca s deťmi a mládežou je veľmi dôležitá. Áno, aj v Nemecku... Aj ja som si myslela, že Nemecko je vyspelá krajina ako celok, ale aj tu existujú menej vyvinuté regióny s málo pracovnými príležitosťami a možnosťami pre deti a mládež a ich budúcnosť. Aj preto je táto práca dôležitá a ja som vďačná, že som v nej ten zmysel našla a že som mohla svojou troškou takisto prispieť k rozvoju.

Touto cestou by som rada poďakovala vysielajúcej organizácií V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže za pomoc, podporu a uľahčenie pri príprave a organizácií EVS, pretože to rozhodne nebolo easy.

Domáca dobrovoľnícka služba