Naši dobrovoľníci vo svete

KLAUDIA Čavajdová, Česká republika,
október 2016 - september 2017

Ahojte, som Klaudia, mám 24 rokov a pochádzam z Martina, kde som pracovala ako opatrovateľka. Moja túžba slúžiť pokračovala výpoveďou v práci a začatím dobrovoľníctva až v Prahe v centre Nazaret, kde mám teraz svoj domov. Myslím, že prišla taká zmena do môjho života, kedy som sa rozhodla žiť v takej odovzdanosti a oddelenosti Otcovi. Robiť dobrovoľníka pre mňa znamená žiť život v plnosti a odovzdať srdce na mieste, kde som. Mladí ľudia nesú rebéliu, takú skvelú rebéliu!, život, novosť, nadšenie.. a fascinuje ma to. A chcem to, čo majú oni a ja im chcem odovzdať svoj čas lebo viem, že to má zmysel. Vždy má!


Domáca dobrovoľnícka služba