Aktuálna ponuka EDS
NAŠA AKTUÁLNA PONUKA
Krajina Trvanie Začiatok Koniec Termín podania žiadostí

Poľsko
12 mesiacov
01. 04. 2017
30.7.2018
Ĺžiadny deadline
UK
4 mesiace
20. 04. 2017
20.8.2017
31.3.2017
Macedónsko
1 rok
20. 04. 2017
19.4.2018
Ĺžiadny deadline
Francúzsko
4 mesiace
31. 05. 2017
1.10.2017
31.3.2017
Francúzsko
12 mesiacov
30. 06. 2017
1.6.2018
31.3.2017
Poľsko
2 mesiace
04. 07. 2017
31. 08. 2017
16. 04. 2017
Slovinsko
12 mesiacov
07. 07. 2017
7.7.2018
31.3.2017
Nemecko
12 mesiacov
01. 08. 2017
31.7.2018
30.3.2017
Španielsko
4 mesiace
01. 08. 2017
30.11.2018
20.4.2017
Bulharsko
2 mesiace
15. 08. 2017
10.10.2017
20.4.2017
Fínsko
11 mesiacov
01. 09. 2017
31.7.2018
15.4.2017
Fínsko
11 mesiacov
01. 09. 2017
30.11.2018
7.4.2017
Francúzsko
12 mesiacov
01. 09. 2017
31.8.2018
1.4.2017
Francúzsko
11 mesiacov
01. 09. 2017
31.7.2018
31.3.2017
Nemecko
12 mesiacov
01. 09. 2017
31/08/20017
31.3.2017
Nemecko
12 mesiacov
01. 09. 2017
31.8.2018
31.3.2017
Poľsko
10 mesiacov
01. 09. 2017
30.6.2018
31.3.2017
Portugalsko
1 mesiac
01. 09. 2017
31.8.2018
Ĺžiadny deadline
Portugalsko
6 mesiacov
01. 09. 2017
30.4.2018
Ĺžiadny deadline
Rumunsko
12 mesiacov
01. 09. 2017
31.8.2018
31.3.2017
Belgicko
10 mesiacov
01. 09. 2017
30.7.2018
20.3.2017
Grécko
1-11 mesiacov
01. 09. 2017
31. 08. 2018
20. 04. 2017
Francúzsko
11 mesiacov
05. 09. 2017
5.8.2018
3.4.2017
Nemecko
12 mesiacov
07. 09. 2017
6.8.2018
Ĺžiadny deadline
Nórsko
12 mesiacov
30. 09. 2017
1.9.2018
1.4.2017
Belgicko
9 mesiacov
01. 10. 2017
30.6.2018
31.3.2017
Belgicko
9 mesiacov
01. 10. 2017
30.6.2018
31.3.2017
Belgicko
9 mesiacov
01. 10. 2017
30.6.2018
31.3.2017
Nemecko
1 rok
01. 10. 2017
30.9.2018
29.3.2017
Francúzsko
12 mesiacov
01. 10. 2017
30. 09. 2018
18. 04. 2017
Francúzsko
11 mesiacov
02. 10. 2017
31.8.2018
15.4.2017
Francúzsko
11 mesiacov
02. 10. 2017
31.8.2018
26.4.2017
Francúzsko
11 mesiacov
02. 10. 2017
31.8.2018
5.4.2017
Taliansko
10 mesiacov
06. 11. 2017
6.8.2018
31.3.2017
Krajina Trvanie Začiatok Koniec Termín podania žiadostíDomáca dobrovožnícka služba