Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Rita a Ana na Slovensku


RITA Moja európska dobrovoľnícka služba na Slovensku vo V.I.A.C. bola jednou z najlepších skúseností, aké som kedy zažila. Mohla som spoznať a zažiť odlišnú kultúru, objavovať nádherné miesta na Slovensku a veľa cestovať. Mala som šťastie na mojich EVS priateľov, ktorí sa stali mojou rodinou, podporovali ma každý deň, robili ma šťastnou počas celého môjho pôsobenia tu. Bolo mi potešením stráviť s nimi veľa času, cestovať s nimi a hlavne byť s nimi šťastná.

Pracovať vo V.I.A.C. mi pomáhalo vystupovať z mojej komfortnej zóny. Bola to pre mňa výzva hovoriť s ľuďmi s odlišným pozadím, komunikovať s ľuďmi aj keď nevedeli ako hovoriť po anglicky, pripravovať aktivity s ľuďmi, ktorých kultúra je úplne odlišná od tej mojej. Každý deň som si mohla zlepšovať moje zručnosti, mohla som rozmýšľať mimo svojich možností a rásť ako profesionál a obyvateľ sveta.

EVS je o podľa mňa hlavne o vystupovaní z komfortnej zóny, nájdení si nových, vlastných priateľov a rodiny v inej krajine, objavovať a spoznávať seba a rásť ako človek. Nemôžem byť šťastnejšia. Dnes som bohatšia ako predtým keď som sem prišla. Ďakujem všetkým, ktorí mi vyčarovali úsmev na tvári.ANA Byť EVS dobrovoľníkom vo V.I.A.C. v Trstenej, bola jednou z najzaujímavejších skúseností, aké som kedy zažila. Počas roka, ktorý som tu strávila, najmä pri práci vo V.I.A.C., som čelila mnohým výzvam, ktoré som neočakávala a rástla som ako dobrovoľník, pracovník a ľudská bytosť. Bolo to veľmi zaujímavé žiť v komunite, ktorých kultúra, viera a spôsob života je úplne odlišným od môjho. Toto všetko ma stavalo pred otázku, kto som a prečo robím veci tak ako ich robím.

Moje motto pre tento rok bolo - robiť všetko to, čo by som nerobila keby som ostala Portugalsku. Vyskúšala som veľmi veľa odlišných vecí, cestovala som tak ako nikdy predtým a vychádzala som z mojej komfortnej zóny tak často ako to bolo možné.

Veľmi špeciálnym časom bola pre mňa práca na hodinách angličtiny na gymnáziu v Tvrdošíne. Bola som veľmi motivovaná chodiť tam a tráviť čas so študentami. Toto mi bude určite veľmi chýbať. Som šťastná, že som si vybrala krajinu s toľkými horami a so snehom. Zima, ktorú som tu prežila, bola najbelšia, najočarujúcejšia a najkrajšia, akú som kedy zažila.

Pre tieto dôvody som sa naučila ako milovať Slovensko a teraz keď odchádzam viem, že toto miesto bude mať špeciálne miesto v mojom srdci.


Domáca dobrovoľnícka služba