Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Baltic experience


S„Baltic Experience“ bola naša prvá veľká udalosť, ktorá sa úplne venovala krajinám, z ktorých pochádzame. Tentoraz to bola Litva a Lotyšsko. Počas tejto udalosti sme zdieľali zaujímavé fakty o našich krajinách, ponúkali niektoré národné jedlá, hrali hry a skúšali niektoré baltické tance. Bolo skvelé, že sme mali aj podporu priateľov z Litvy a Lotyšska, krotí nás prišli navštíviť a takisto nám veľmi pomohli s varením a prípravou niektorých aktivít.

Zrejme sme očakávali viac návštevníkov, no bolo príjemné vidieť, že tí, čo prišli, vyzerali zaujatí, pýtali sa otázky a niektorí tiež povedali, že vďaka tejto skúsenosti by radi išli a navštívili Baltické štáty. A napriek bláznivému času príprav, keď sa veľa vecí akosi nedarilo práve pred udalosťou, obrátilo sa to v naozaj príjemný spoločný čas. Ďakujem všetkým, čo prišli. Bola to tiež pre nás – dobrovoľníkov - dobrá skúsenosť. Vidíme sa na ďalšom evente!Domáca dobrovoľnícka služba