Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Japaneese lessons


Možno sa opýtate, prečo som sa rozhodla učiť sa po japonsky?

Počas posledného roku štúdia manažmentu inžinierstva som bola veľmi zaneprázdnená a v strese kvôli písaniu diplomovej práce. Učenie sa japončiny sa stalo pre mňa v tomto čase formou oddychu, rozptýlenia a mojou zónou komfortu, do ktorej som sa uchyľovala pred písaním diplomovky. Japončina sa stala mojou záchranou pred stresom. Niektorí ľudia v štúdiu japončiny dokonca objavia svoju vášeň! Každého cesta je jedinečná.

5. marca 2020 sme pozvali záujemcov o kurz japončiny do The Izby na prvý otvorený deň. Prišlo 10 ľudí a dvaja anjelici (deti :). Na tomto stretnutí som zúčastneným dala niekoľko základných informácií o japončine ako jazyku, o abecedách, ktoré sa v japončine využívajú, na ako dlho plánujem tento kurz a akú úroveň by som chcela s účastníkmi dosiahnuť.

Po tomto stretnutí sme so záujemcami zostali v kontakte vďaka Facebooku. Podelila som sa s nimi o dokumenty, s ktorými sme pracovali na prvom stretnutí.

Ako všetci vieme, kvôli korona vírusu, všetky naše aktivity museli byť zrušené. Dúfala som, že sa všetci čoskoro vrátime do práce, no situácia nám to neumožnila. Preto som sa rozhodla ponúknuť online verziu kurzu. Dokonca sa k nám v online priestore pripojilo niekoľko nových účastníkov! Takže po dvojtýždňovej prestávke som mohla nanovo pokračovať v mojom projekte - a opäť sme sa vrhli na japončinu spolu ako veľká rodina.

Už sa nám takmer podarilo dokončiť prvú japonskú abecedu. Našim druhým cieľom je prejsť si aj druhú abecedu a ak všetko pôjde dobre, začneme pracovať na samotnej japončine na úrovni A1. Táto úroveň však určite nebude stačiť na tretiu japonskú abecedu :)
S mojimi študentami som stále v kontakte, a hoci som už ukončila svoju dobrovoľnícku službu, s kurzom japončiny naďalej pokračujeme!

Som veľmi vďačná za túto skúsenosť!

Domáca dobrovoľnícka služba