Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

The IZBA


Počas tých mesiacov strávených vo V.I.A.C. som videl vyrastať iniciatívu otvoreného priestoru pre mladých s názvom "The Izba".

Keď som prišiel v októbri, spolu sme začali premýšľať o činnostiach a aktivitách, aby boli atraktívne a zaujímavé pre mladých ľudí. Od začiatku sa mi veľmi páčil nápad tohto miesta, ktoré malo byť miestom, kde sa môžu mladí ľudia cítiť bezpečne a dobre. Našou prvou aktivitou bolo propagovať ju. Rozhodli sme sa vytvoriť banner a niekoľko poukážok na kávu zadarmo a začali sme o tom hovoriť mladým. Otváracie hodiny The Izby boli 4 dni v týždni, dvakrát ráno na raňajky a dvakrát popoludní. Začiatkom roku 2020 sme sa rozhodli prestať s raňajkami a otvárať The Izbu každé popoludnie, čo dáva študentom viac príležitostí prísť.

Navrhli sme rôzne aktivity a workshopy: usporiadali sme herné večery, ktoré mali pomerne dobrú účasť. Ľudia, ktorí sem prišli, mali možnosť stráviť večer iným spôsobom, hrať nejaké spoločenské hry a stýkať sa s ostatnými, alebo sme ponúkali „raňajky pre mozog“, inšpiratívne online prenosy doobedňajších hodinách. Druhou hlavnou úlohou bolo starať sa o toto miesto, tak som tiež čistil stoly alebo šálky, ktoré sme používali, aby sme slúžili ľuďom, ktorí prichádzajú do The Izby. Niekedy som aj pekol palacinky alebo smoothies ...

V spolupráci s EuropeDirect sme vytvorili a zrealizovali aj niekoľko workshopov: zorganizovali sme medzikultúrne Vianoce, kde sme zdieľali tradície, jedlo a dary, do ktorých sme zapojili ľudí z rôznych krajín. Ďalším workshopom bol eko-workshop, ktorý sme taktiež prinášali priamo do škôl a hovorili o menej známych tvárach ekológie v kozmetickom a odevnom priemysle.

Ponúkali sme tiež konverzácie alebo lekcie v našich rodných jazykoch a angličtine; s príchodom karantény sme presunuli túto ponuku na sociálne médiá a pomocou služby Skype alebo Messenger sme naďalej poskytovali túto príležitosť ľuďom.

Táto časť môjho projektu mi poskytla príležitosť byť si istý mojou angličtinou, rozvíjať svoju kreativitu, stretávať sa s mnohými ľuďmi. Všetci mi pomáhali rozširovať svoju víziu a cítiť sa viac súčasťou tohto veľkého sveta.
Domáca dobrovoľnícka služba