Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Video projekt


Počas mojej dobrovoľníckej služby som patrila do Žilinského dobrovoľníckeho centra, kde sme sa s mojimi spolupracovníkmi snažili vymýšľať rôzne stratégie, ktoré môžeme použiť na podporu a propagáciu dobrovoľníctva a Žilinského dobrovolíckeho centra.

Mojo misiou v tom bolo vytvoriť sériu 5 videí, ktoré rozprávajú príbeh piatich európskych dobrovoľníkov z rôznych slovenských organizácií, ktorý ale pracujú v rámci rovnakého programu – Európsky zbor solidarity.

Kontaktovala som 13 rôznych organizácií s cieľom nájsť európskych dobrovoľníkov motivovaných zapojiť sa do tohto videoprojektu. Našla som 8 motivovaných dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní postaviť sa pred kameru a predstaviť svoj príbeh.

Cieľom každého videa bolo podať príbeh dobrovoľníka, ktorý bude inšpirovať ostatných ľudí, aby sa chopili šance zmeniť svet. Mottom môjho mini-projekt sa stalo - Na Vašom príbehu záleží! Chcela som prostredníctvom týchto vídeí odovzdávať posolstvo nádeje, aby ľudia vnímali, že nie sú sami a že aj na nich záleží.

Videá mali mať max. dĺžku 5 minút, nechcela som niečo nudné. Mali byť doprevádzané inšpiratívnou hudbou, ktorá by umocňovala posolstvo videa.

Podľa pôvodného plánu sme mali nahrať 5 videí, no nakoniec, kvôli pandemickej situácii, sa mi podarilo odovzdať len jedno. Dúfam však, že aj cez toto jedno budú ľudia povzbudení. S výsledkom som spokojná a som naň hrdá !

Na tomto odkaze si ho môžete pozrieť aj vy. https://www.youtube.com/watch?v=ouhdNJQcPPs

Domáca dobrovoľnícka služba