Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Slanica


Keď ma vo V.I.A.C. požiadali, aby som začal spoluprácu so školou Slanica, a raz týždenne pomohol učiteľom angličtiny, moja hlava bola plná pochybností. Nebol som „veľkým fanúšikom“ školy, takže bolo pre mňa ťažké si predstaviť, že pracujem v školskom prostredí, pomáham študentom naučiť sa a zdokonaliť jazyk, ktorý ja sám potrebujem zlepšiť. Ďalšou vecou, s ktorou som sa ťažko stotožňoval, bol vek študentov, lebo boli moja veková kategória.

Rozhodol som sa to ale vyskúšať.

Každý štvrtok som teda chodil do školy. Počas dňa som mal vždy okolo 4 - 5 hodín na obchodnej akadémii a hotelovej strednej škole, takže aj očakávané úrovne jazyka od študentov na konci školského roka boli odlišné.
Prvým krokom bolo prelomiť jazykovú bariéru so študentami, ukázať im, že každý môže hovoriť po anglicky, a že je najdôležitejšie, aby boli schopní ju používať v reálnom živote. Študenti sa najskôr veľmi báli hovoriť po anglicky, hoci úroveň ich angličtiny bola dobrá. Od prvého dňa som dostal dobré odozvy a každý ďalší týždeň som videl, ako sú študenti na hodinách viac a viac slobodní a uvolnení.
Pokúšal som sa s nimi hovoriť o veciach, ktoré pre nich boli zaujímavé, o niečom, čo sa im bolo blízke, len aby boli sebavedomejší v angličtine a boli schopní ju používať v bežnom živote: hovorili sme o jedle, kultúre, mladých a spoločnosti, tradíciách, vášňach.
Najdôležitejšie je, že som nehľadal bežný typ výučby, ale snažil som sa ich zapojiť do rozhovoru a malých aktivít. Najmä v triedach, kde úroveň jazyka bola nižšia, bola hra dobrým spôsobom ako sa učiť bez použitia veľkého množstva slov.
Ak by som mal túto skúsenosť popísať niekoľkými slovami, myslím, že „vzájomné učenie“ je správny výraz, pretože to nebolo len to, že som učil ja ich, ale bolo to skôr ako výmena - učili sme sa spolu, využívali moje a ich znalosti.

Teraz, keď sa obzriem späť na túto skúsenosť, môžem povedať, že bola jednou z najsilnejších a veľmi mi to pomohlo rásť v dôvere k sebe samému a byť viac sebavedomý, čo sa týka používania angličtiny. Vo vzdelávacích schopnostiach je to niečo, čo si chcem vziať so sebou a pamätať na to pri mojich budúcich štúdiách a živote. Rád by som to znovu vyskúšal v Taliansku o niekoľko rokov.

Domáca dobrovoľnícka služba