Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Ako sa zo mňa stala nová lektorka francúzsko-anglickej konverzácie


Počas mojej dobrovoľníckej služby som mala v pláne ponúkať na školách hodiny afro tancov, no kvôli korone sa moja situácia zmenila. Školy zatvorili a tento môj pôvodný projekt padal. Tak karanténa so sebou priniesla pre mňa veľkú výzvu!
Hľadala som nové spôsoby, ako rozvíjať moje profesionálne zručnosti, najmä s ťažkosťami pri online práci, ktorá bola pre mňa niečím novým. Nakoniec som sa aspoň rozhodla, že budem robiť online konverzácie vo francúzštine. Avšak nikdy som sa nepovažovala za učiteľku, len za lektorku.
Naplánovala som si rozvrh a pokúsila som sa spojiť neformálne vzdelávanie s francúzštinou, aby bol proces učenia zaujímavý. Napríklad pre začiatočníkov som pevne stanovila čas na „30 minút“ a učila som hrami, ako „hra na roly“ alebo tancom cez Skype či Facebook Messenger.
Tiež som učila jedného študenta francúzštinu na úrovni C1, vždy jednu hodinu sme pracovali s článkami alebo videami, prostredníctvom ktorých sme sa snažili spojiť naše odlišné kultúry a diskutovať o nich.
Prekvapilo ma, že každý deň som mala 6 až 7 aktívnych študentov. Preto som sa rozhodla, že denne budem mať s nimi aspoň 30 minútovú lekciu. A dokonca každý piatok som s nimi urobila hodnotiacu hodinu pomocou nástrojov ako „Kahoot!“ Popravde pred každým online stretnutím som sa rozprávala so svojím študentom o jeho cieľoch a motivácii učiť sa po francúzsky v daný deň, (napríklad: „Ako sa dnes cítite?“ - „Tak, tak...“. Ok! ...Takže dnes si urobíme nejakú pohodovú hodinu a niečo užitočné pre dnešok) a potom som sa pokúsila viesť dynamickú a aktívnu hodinu! A mám dobré správy! Po karanténe stále pokračujem vo francúzsko-anglickej konverzácii s mojimi študentmi! Teraz som si uvedomila, že online hodiny zvýšili moje kompetencie a aj napriek online prostrediu som mohla pracovať na mojich cieľoch, ktoré som si zvolila.
„Vzdelávanie sa začína doma.“ Geoffrey Holder.

Pripájam aj milé správy od mojich študentiek, ktoré ma veľmi povzbudili:
„Na konverzácie so Samiou som sa vždy tešila, vždy sme mali veľa spoločných tém, ktoré boli pre mňa príjemným oddychom a zároveň mi veľa dali. Som veľmi rada, že som využila tento čas na zlepšovanie francúzštiny a dúfam, že so Samiou zostaneme v kontakte aj po skončení jej dobrovoľníckej služby!“
Evka Gocalova.

„Milá Samia,
chcem sa ti poďakovať za tvoju ochotu a zhovievavosť. Som rada, že som ťa spoznala. Naučila si má mnohé veci, no najviac som ti vďačná za zlepšenie sa vo francúzskom jazyku tvojou zásluhou. :) Ukázala si mi, ako myslia Francúzi, ako sa vyjadrovať formálne a naopak ako slangovo. Prajem ti do života veľa úspechov a dúfam, že zostaneme v „stay in touch.“
S pozdravom Mária Matušisková.Domáca dobrovoľnícka služba