Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Byť Európskou dobrovoľníčkou vo V.I.A.C. na Slovensku.


„Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“

Prvý Korinťanom 13:13


Po ukončení štúdia na vysokej škole som sa v júni 2019 rozhodla vyskúšať EDS. Na začiatok som si vyskúšala krátkodobú EDS v Poľsku, konkrétne od júla do augusta. Po jej skončení som sa rozhodla využiť príležitosť a chcela som zažiť dobrovoľnícku službu naplno. Najskôr som vyhľadala nový projekt, ktorý ponúkala webová stránka EDS. Do systému som zadala preferencie krajiny, tému životného prostredia a cieľ projektu. To je podľa mňa najdôležitejší krok k tomu, keď sa rozhodujete pre dobrovoľníctvo! Vybrala som si Trstenú, malé mesto na Slovensku, ktoré sa nachádza vo vidieckom prostredí.
V súčasnosti mladí dobrovoľníci väčšinou rozmýšľajú nad tým, že prídu do veľkomesta, pretože tam je k dispozícii všetko. Ja som sa chcela realizovať práve v malom meste, pretože som bola namotivovaná vytvoriť niečo nové a skočiť von z mojej komfortnej zóny!
A tak, keďže som chcela opustiť moju komfortnú zónu, prišla som na desať mesiacov na Oravu pracovať ako dobrovoľníčka. Medzi moje prvé úlohy bolo podieľať sa na aktivitách a zviditeľniť „the IZBU“ – alternatívne miesto pre mládež. Vytvárala som workshopy, herné a filmové večery, anglické konverzácie... Proste som pracovala s mládežou. Táto cieľovka bola spojená s tým, čo som študovala - neformálnym vzdelávaním a chcela som sa toho držať.
Keď som prišla, zoznámila som sa s mojimi novými kolegami. V the IZBE sme boli traja. Bola to pre mňa jedna obrovská výzva, naučiť sa pracovať v tíme, no vďaka tomu som zlepšila moje profesionálne kompetencie tímovej spolupráce. Napríklad aj tým, že sme takmer na konci každého týždňa mali spoločný čas, kedy sme zhodnotili celý týždeň a zároveň si spravili vlastnú sebareflexiu.

Po uplynutí niekoľkých mesiacov ma Stredná škola Slanická Osada požiadala, aby som v pondelky chodila k nim do školy a pomáhala učiteľom angličtiny. Bola to dobrá skúsenosť a jedna z mojich obľúbených aktivít! Stretla som veľa rôznych ľudí, s ktorými som strávila dlhé hodiny debatovaním o mnohých témach: napríklad o ekológií! Každý pondelok som s rôznymi triedami diskutovala práve na túto tému. Diskusiu som vždy začínala otázkou: „Ako začať žiť viac ekologicky? Je to ľahké? Môžeme nájsť nejaké riešenia týkajúce sa tejto témy?“

Zároveň som sa chopila každej šance ísť na stredné školy a predstaviť ekológiu, podporiť žiakov, aby boli k tejto téme viac citliví.
Keď som robila tieto prednášky o ekológii, cítila som sa ako lektor, pretože som využívala rôzne zručnosti z neformálneho vzdelávania s mladými ľuďmi. Chcela by som sa takto aj poďakovať občianskemu združeniu V.I.A.C, že mi dali možnosť pracovať na tejto časti môjho projektu.

Mala som dokonca možnosť začať na strednej škole môj vlastný projekt s Afro tancami. Niektorí študenti sa ma pýtali, či je možné aby som ich naučila nejaké „kroky“ a či by sa mohli dozvedieť viac o kultúre afro tancov. Nakoniec, keď už som nastavila rozvrh lekcií tanca, po Európe sa začal šíriť koronavírus, čo situáciu úplne zmenilo.
Kvôli šíriacej sa pandémii som musela zostať dva mesiace v domácej karanténe. Spočiatku bolo pre mňa ťažké nájsť nový spôsob ako učiť v online prostredí. Aj napriek tomu, že moji priatelia z EDS odchádzali, ja som sa rozhodla dokončiť svoj projekt a zostať na Slovensku až do konca júla. Svoj čas som venovala online konverzáciám v anglickom a francúzskom jazyku. O tejto mojej skúsenosti píšem v tomto blogu: Ako sa zo mňa stala nová lektorka francúzsko-anglickej konverzácie
Počas karantény sa mi značne zmenil pohľad na prácu, ale aj na moje životné zručnosti. Hoci počas mojej EDS nebolo všetko ideálne a neraz som zažila pocity frustrácie a sklamania z toho, že musím svoje predstavy a nápady prispôsobovať možnostiam programu EDS aj organizácie, môžem povedať, že môj dobrovoľnícky život bol plný zážitkov a stretla som veľa zaujímavých ľudí z rôznych kultúr.Domáca dobrovoľnícka služba