Blog
Píšeme o tom, čím práve žijeme, čo nás baví, napĺňa, posúva vpred...

Pedro a Slovensko...


Volám sa Pedro, som EDS dobrovoľník a pracujem vo VIAC na Orave v Trstenej, aktuálne už 6 mesiacov. Podľa mňa je EDS skvelá skúsenosť a každý kto má možnosť ísť do toho, by to mal vyskúšať, pretože bude v pozícii, kde môže získať skúsenosti v pracovnej oblasti, ktorá ho zaujíma a tiež pomôcť ľuďom a pokúsiť sa urobiť vplyv či zásah v spoločnosti, a samozrejme, bude to robiť v novej krajine, kde spozná novú kultúru a stretne veľké množstvo nových ľudí.

Ľudia sa ma často pýtajú, prečo som si vybral Slovensko ako krajinu, kde by som chcel vykonávať EDS, lebo je to taká odchýlka od mojej krajiny a krajín, ktoré zvyčajne navštevujem. Čo odpovedám je, že najdôležitejším faktorom na výber EDS má byť vždy projekt ako taký a nie to, kde sa bude vykonávať. Ako som už spomenul, páči sa mi žiť na Orave, je to bezpečný a tichý región, z mojich potrieb mi tu nič nechýba a ľudia sú veľmi milí. Jediný malý problém sú dlhé hodiny, keď cestujem vlakom za hranice.

V mojom projekte pracujem v materskej škole vo vedľajšom meste tri doobedia v týždni, kde malé deti učím angličtinu a pomáham so starostlivosťou o ne. Veľmi si užívam túto časť môjho projektu, pretože pomoc vo výchove a vzdelávaní novej generácie je pre mňa veľmi dôležitá a mám rád aktivity, ktoré tu vykonávam, a tiež deti. Zvyšok pracovného času trávim v hosťujúcej organizácii, kde sa niektoré moje aktivity obmieňajú z týždňa na týždeň. Učím základnú angličtinu a portugalčinu ľudí z organizácie a stredoškolákov, pomáham s praktickými prípravami na nadchádzajúce udalosti (väčšinou dekoráciami), organizujem niektoré aktivity pre miestnu mládež s ďalšími dobrovoľníkmi, pomáham s kancelárskou prácou a tiež som v poslednej dobe zodpovedný za propagáciu EDS. Aj prácu v organizácii mám rád, ľudia, čo tu pracujú sú milí a slušní a naša koordinátorka je vždy veľmi nápomocná kedykoľvek niečo potrebujeme (či to súvisí s prácou alebo nie).

Okrem mojej EDS navrhujem teraz dva projekty. Jeden z nich spočíva vo vytvorení webového fóra určeného pre mladých ľudí, kde môžu diskutovať o dnešnej politike a zákonoch, ktoré vplývajú na ich život, ako zákony o vzdelávaní, práci a dodržiavaní ľudských práv v ich krajine. Druhý projekt spočíva vo vytvorení čínskej triedy v partnerstve s miestnou školou. Je to pre mňa veľmi dôležitý projekt, nielen preto, že je to veľká časť môjho študijného odboru, ale čínština je teraz jedným z najdôležitejších jazykov ak chcete pracovať na medzinárodnej úrovni. A ja veľmi rád zdieľam svoje poznatky s deťmi, aby mali jedného dňa širší výber v možnostiach.

Na záver, som šťastný z toho ako ide moja EDS, práca v prospech spoločnosti je veľmi inšpiratívna. Ako som povedal, mám rád prácu, ktorú robím či už vo škôlke alebo v organizácii. A páči sa mi, že organizácia mi nielen umožňuje preberať iniciatívu pokiaľ ide o vytváranie vlastných projektov, ale ma k tomu aj povzbudzuje, pretože je pre nich dôležité, aby dobrovoľníci urobili zásah do spoločnosti, keď tu sú.


Domáca dobrovoľnícka služba